Brasil sauce - 6 x tube 1L - Cold sauces
1
Brasil sauce 6 x tube 1L

Category:Cold sauces

Order code:702

Packaging:6 x tube 1L

Quantity per pallet:84 x carton 6x1L

EAN code:5410920007020

EAN code (over-packaging):5410920607022

Available packaging
  1. 6 x tube 1L